2138acom太阳集团「官网主页」欢迎您

<td id="miydf"><option id="miydf"></option></td>
 • <track id="miydf"><s id="miydf"><menu id="miydf"></menu></s></track>
  <object id="miydf"><strong id="miydf"></strong></object>
 • <pre id="miydf"><del id="miydf"><xmp id="miydf"></xmp></del></pre>
 • Quách Ánh Makeup Studio trân tr?ng g?i t?i các khách hàng c?a mình nh?ng ch??ng trình ?u ?ãi cho d?ch v? Makeup m?i nh?t ?ang ???c áp d?ng :

  1. V?i nh?ng Khách Hàng s? d?ng d?ch v? Makeup C??i

  - Gi?m ngay 10% giá tr? gói makeup n?u cô dâu book c? 2 ngày ?n h?i và C??i

  - Gi?m ngay 15% giá tr? gói makeup n?u cô dâu book kèm theo 1 ng??i nhà c? 2 ngày ?n h?i và C??i

  - Gi?m ngay 10% giá tr? gói makeup n?u cô dâu book kèm theo 1 ng??i nhà ( có th? là m? cô dâu ho?c ch? em..v..v.)
  - Gi?m ngay 15% giá tr? gói makeup n?u cô dâu book kèm theo t? 2 ng??i nhà tr? lên

  - T?ng Voucher 500k ?? s? d?ng v?i d?ch v? makeup c??i n?u cô dâu ?ã makeup test và sau ?ó book l?ch chính th?c.

  *** L?u ý : Các khách hàng s? ???c áp d?ng t?i ?a 1 lo?i ?u ?ãi , không c?ng d?n ho?c quy ??i thành ti?n m?t

  2. V?i Nh?ng Khách Hàng có th? V.I.P c?a Quách Ánh Makeup Studio 

  Vui lòng tham kh?o thông tin v? ?i?u ki?n tr? thành V.I.P và các thông tin ?u ?ãi vô cùng l?n t?i ?ÂY (click vào ?? xem)

  Ngoài ra Quách Ánh Makeup Studio c?ng th??ng xuyên có các ch??ng trình ?u ?ãi theo t?ng th?i ?i?m trong n?m, Khách hàng vui lòng theo dõi t?i FANPAGE (click vào ?? xem)

  Xin Cám ?n Quý Khách Hàng

  2138acom太阳集团