2138acom太阳集团「官网主页」欢迎您

<td id="miydf"><option id="miydf"></option></td>
 • <track id="miydf"><s id="miydf"><menu id="miydf"></menu></s></track>
  <object id="miydf"><strong id="miydf"></strong></object>
 • <pre id="miydf"><del id="miydf"><xmp id="miydf"></xmp></del></pre>
 • ??n v?i khoá h?c, các b?n s? ???c thu th?p thêm nhi?u ki?n th?c v? trang ?i?m và m? ph?m : nh?n bi?t ???c v? t? l? khuôn m?t , cách kh?c ph?c nh?ng nh??c ?i?m và ch?n m? ph?m sao cho phù h?p .vv...vv..và có th? t? bi?n hoá cho g??ng m?t mình tr? nên xinh x?n và t??i t?n h?n.

  Thông tin khoá h?c nh? sau :
  Có 2 khoá h?c theo 2 phong cách khác nhau ?? các b?n tu? ch?n 1 trong 2 :
  ??? T? NHIÊN , T??I SÁNG THEO PHONG CÁCH KOREA .
  Ho?c
  ??? S?C S?O , QUY?N R? THEO KI?U ÂU M? .

  ?? M?i khoá h?c bao g?m 5 bu?i . M?i bu?i 2 ti?ng . S? di?n ra vào nh?ng ca sau : ca 13gi?30 , ca 15h30 , ca 17h . 
  M?i chuyên viên c?a chúng mình s? d?y kèm t?i ?a 2 b?n h?c viên ?? có hi?u qu? cao nh?t.
  ??Giá khoá h?c : #2500k , n?u 2 b?n cùng ??ng kí v?i nhau s? ch? còn#4500k/ 2 h?c viên .
  ?? Store có tài tr? m? ph?m 
  ??Các l?p khai gi?ng liên t?c trong ??t hè, phù h?p v?i l?ch h?c c?a các h?c viên

  2138acom太阳集团