2138acom太阳集团「官网主页」欢迎您

<td id="miydf"><option id="miydf"></option></td>
 • <track id="miydf"><s id="miydf"><menu id="miydf"></menu></s></track>
  <object id="miydf"><strong id="miydf"></strong></object>
 • <pre id="miydf"><del id="miydf"><xmp id="miydf"></xmp></del></pre>
 • Xin chào các khách hàng yêu quý,

  Tr??c tiên cám ?n các ch? em ?ã luôn ?ng h? Quách Ánh Makeup Studio trong th?i gian v?a qua. Nh? có các b?n mà chúng mình m?i có th? ngày càng phát tri?n h?n và ???c nhi?u khách hàng bi?t ??n h?n

  ?? thay l?i cám ?n ??n các khách hàng thân yêu c?a Quách Ánh Studio chúng mình xin ???c g?i t?ng MEMBER CARD v?i các ?u ?ãi h?p d?n ?? chúng ta có càng nhi?u c? hôi ?? ???c "??p" ???c "xinh" ???c "lung linh" h?n

  N?i dung ch??ng trình "KHÁCH HÀNG THÂN THI?T" ???c áp d?ng nh? sau:

  1. ??i v?i các khách Makeup t? l?n 5 s? nh?n ???c th? Member Card g?m : 

  - Gi?m 10% phí d?ch v? makeup, 
  - ??i v?i tháng sinh nh?t s? ???c gi?m 50% cho 5 l?n Makeup
  - ?u ?ãi thêm 5% dành cho các khách ?i cùng ch? th?
  - ??t l?ch qua hotline mà không c?n ??t c?c
  - Quà vào ngày sinh nh?t

  2. ??i v?i các khách Makeup t? l?n 10 s? nh?n ???c th? VIP Card :
  - Gi?m 20% phí d?ch v? makeup
  - ??i v?i tháng sinh nh?t s? ???c gi?m 50% cho 10 l?n Makeup
  - ?u ?ãi thêm 10% dành cho các khách ?i cùng ch? th?
  - ??t l?ch qua hotline mà không c?n ??t c?c
  - Quà vào ngày sinh nh?t

  3. ??i v?i các khách Makeup t? l?n 20 s? nh?n ???c th? VVIP g?m:
  - Gi?m 30% phí makeup, 
  - ??i v?i tháng sinh nh?t s? ???c t?ng 1 l?n Makeup mi?n phí và gi?m 50% cho 10 l?n Makeup
  - ?u ?ãi thêm 15% dành cho các khách ?i cùng ch? th?
  - ??t l?ch qua hotline mà không c?n ??t c?c
  - Quà vào ngày sinh nh?t

  M?i thông tin v? ch??ng trình vui lòng liên h? hotline 016.7799.3333 ( gi? hành chính) ?? ???c t? v?n c? th?. 

  2138acom太阳集团